Kontakt

Energetik d.o.o.

Adresa: Dubicka 31
Grad: Banja Luka
Tel (centrala): 051/386-214,051
Direktor: 051/389-210
Fax: 051/386-214
Email: info@energetik.ba
Komercijala:
Klepić Danijel 065/443-984
Računovodstvo:
Simišić Đurđica 063/977-334

Računi u bankama:

NOVA BANKA A.D. 555-007-00005882-71 (KM)
RAZVOJNA BANKA A.D. 562099-00011247-24 (KM)
KRISTAL BANKA A.D. 552000-00000749-47 (KM)PDV-br: 400794240003
Matični br: 1296400
Br.reg. upisa: 1-864-00