O nama

Energetik d.o.o. je preduzeće koje obavlja građevinske radove iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, kao i radove iz oblasti telekomunikacija, elektro instalacija, prenosnih sistema i elektroenergetskih postrojenja sa pripadajućom opremom.

Preduzeće uspješno posluje više od 20 godina, tačnije od 1990.g. i konstatno prati zahtjeve i očekivanja tržišta, teži za neprekidnim ispunjenjem zahtjeva kupaca/klijenata sa kojima stalno sarađuje, dakle kupac/klijent je u središtu našeg interetsa.

Radovi se izvode kvalitetno, cijenom i nivoom usluge prihvatljiviji su od usluga drugih preduzeća na istom tržištu.
Kao odraz ukupne poslovne politike preduzeća je uvođenje i implementacija sistema upravljanja kvalitetom prema seriji standarda ISO 9001:2008.
Naše preduzeće je prihvatilo i primjenjuje te principe kao svoj stil rada. Kvalitet je uslov povjerenja naših kupaca, a ujedno uspostavljanjem sistema upravljanja kvalitetom Direktor i Uprava preduzeća dobijaju alat u provođenju strategije poslovanja razvoja preduzeća.

Uspostavljeni i primjenjeni sistem kvaliteta nam omogućava sistematično upravljanje poslovnim aktivnostima i kvalitetan nadzor nad osnovnim i ostalim procesima koji se odvijaju u preduzeću.

Takav odnos prema kvalitetu i poslu prepoznali su i naši klijenti.
U svom dugogodišnjem poslovanju preduzeće je ostvarilo bogatu referensu uz koju uživa puno povjerenje kupaca.

Usluge

  • Izgradnja građevinskih objekata:
    • visokogradnje,
    • niskogradnje i
    • hidrogradnje.
  • Izvođenje elektro radova, izgradnja elektrodistributivnih sistema, elektro i telekomunikacionih mreža sa pripadajućim objektima.

Ciljevi

  • ispuniti očekivanja kupaca i poslovnih partnera, te uspostaviti s njima dugoročnu saradnju i dobre
  • Povećanje tržišnog udjela i to povećanjem ulaganja u kvalitet, širenje ponuda i usluga te jačanjem odnosa sa kupcima čije će zadovoljstvo ostati primarni cilj poslovne politike.